Stavebně-právní informace

Oblast nákupu/prodeje, stavby a případné kolaudace modulárních domků upravuje celá řada legislativních norem, ať už se jedná o zákony, vyhlášky či normy. Není třeba je uvádět všechny, zde uvedeme pro Vaše potřeby jen ty nejdůležitější.

Daň z přidané hodnoty, respektive její sazbu, která se připočítává k základní ceně, upravuje zákon 235/2004 Sb. a to konkrétně § 47 daného zákona. Zde naleznete, že sazba daně je 15% pro domky užívané pro trvalé bydlení a 21% pro ostatní.

Velikosti místností upravuje vyhláška ministerstva pro místní rozvoj 268/2009 Sb. a to zejména §§ 3, 26 a 40 této vyhlášky. Dále také státní norma CSN 73 4301 kde o tomto nejvíce pojednávají body 5.2.2.1, 5.2.3.5, 5.2.3.14 a 5.2.3.15.

O tom, zda jste povinni žádat o stavební povolení je jasně psáno v § 104 stavebního zákona 183/2006 Sb. a celou věc jsme si pro jistotu ještě nechali ověřit našim právním zástupcem.

TOPlist