Skladby konstrukcí

Průřez podlahou

Průřez střechou

Průřez obvodovou zdí

Průřez vnitřní příčkou