Přečtěte si důležité technické údaje o domcích

TECHNICKÉ
informace

Základní technická data

Šířka modulu

max. 4,5 m

Výška modulu

max. 3,6 m

Váha modulu

max. 18 tun

Energetická náročnost

Skupina B

Kanalizace

DN 150 mm dle ČSN 75 6010

Délka modulu

max. 15 m

Světlá výška místností

max. 2,6 m

Počet místností

libovolná kombinace

Vodovod

DN 25 mm dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Elektřina

Jistič 25A nebo 32A (dle spotřebičů)

Skladby konstrukcí

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY DIFUZNĚ OTEVŘENÉ

SKLADBA VNITŘNÍ PŘÍČKY

SKLADBA VNITŘNÍ PŘÍČKY

SKLADBA PODLAHY

SKLADBA PODLAHY

SKLADBA STŘECHY

SKLADBA STŘECHY

Základy

Nabízíme dvě možnosti řešení základů pod námi vyráběné domky: betonové patky a zemní vruty.

Betonové patky

Betonových patek je potřeba přibližně tolik, jak dlouhý je modul. Tedy u typového domu 12 m x 4,2 m je to 12 betonových patek. Betonuje se do nezámrzné hloubky (mezi 800 mm a 1000 mm, dle typu půdy), úhlopříčka je počítána okolo 400 mm. Mezi jednotlivými patkami doporučujeme položit textilii bránící růstu trávy či plevele a na ni nasypat něco “oku lahodícího” (např. kačírek).

Zemní vruty

Doporučujeme jako optimální variantu. Zemních vrutů je třeba přibližně stejný počet jako betonových patek. Zemní vruty však mají mnoho předností: zavrtáno je i se zaměřením během hodiny, je možno je okamžitě zatížit. Hlavní přednost však spočívá v možnosti je snadno přemístit. Tedy pokud domek leží na pronajatém pozemku, stačí vruty po opuštění vymontovat a odvézt. Pokud domek leží na Vámi vlastněném pozemku, je možno kdykoli objednat jeřáb, domek nadzvednout, vruty vymontovat a zavrtat na jiném místě a domek na ně opět postavit.

Standardní prvky výbavy domu

Fasáda Modřínový rhombus
Podlaha Vrstvenný dub a dlažba
Vnitřní stěny Malba bílá a obklady
Topení Elektrické radiátory – přímotopy
Okna Plastová okna s dvojsklem
Vnitřní dveře Dveře posuvné do pouzdra (pokud lze)
Vnitřní světla Vývody na přání zákazníka
Venkovní světla Vývody na přání zákazníka
Elektroinstalace Zásuvky a vypínače
Vybavení nábytkem Nevybaveno
Vybavení koupelny Elektrický bojler 50 / 80 / 100 lt, sprchový kout, závěsná toaleta, umyvadlo se skříňkou, elektrický žebřík

Stavebně právní informace

Oblast nákupu/prodeje, stavby a případné kolaudace modulárních domků upravuje celá řada legislativních norem, ať už se jedná o zákony, vyhlášky či normy. Není třeba je uvádět všechny, zde uvedeme pro Vaše potřeby jen ty nejdůležitější.

Daň z přidané hodnoty, respektive její sazbu, která se připočítává k základní ceně, upravuje zákon 235/2004 Sb., a to konkrétně § 47 daného zákona. Zde naleznete, že sazba daně je 15% pro domky užívané pro trvalé bydlení a 21% pro ostatní.

Velikosti místností upravuje vyhláška ministerstva pro místní rozvoj 268/2009 Sb., a to zejména §§ 3, 26 a 40 této vyhlášky. Dále také státní norma CSN 73 4301, kde o tomto nejvíce pojednávají body 5.2.2.1, 5.2.3.5, 5.2.3.14 a 5.2.3.15.

O tom, zda jste povinni žádat o stavební povolení je jasně psáno v § 104 stavebního zákona 183/2006 Sb. Celou věc jsme si pro jistotu ještě nechali ověřit našim právním zástupcem.

Uskutečněte svůj sen,
kontaktujte nás!

Nebo nám jen zanechte svůj telefon a my Vám zavoláme zpátky.